Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztályok
Üvegzseb
Hirdetmények
Helyi hírek

Közlemény - Ügyfélfogadási szünet

 2017. augusztus 17.

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y

 

Ügyfélfogadási szünet

 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály

 

Ingatlan-nyilvántartási, valamint Földmérési és Földügyi Osztályán

 

 

Az ingatlanügyi hatóság nyilvántartásainak központi adatbázisba történő

 

integrálása miatt előreláthatóan 2017. augusztus 31. és 2017. szeptember 4. napja

 

között – 3 munkanapon át (csütörtök, péntek, hétfő) – az ügyfélfogadás korlátozott

 

lesz, az ügyintézés és TakarNet hozzáférés szünetel.

 

 

A leállás időszaka alatt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási

Hivatala Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási, valamint Földmérési és

Földügyi Osztálya a személyesen benyújtott és postai úton érkező beadványokat

átveszi és érkezteti.

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a leállás időszakában a HBMKH

 

Debreceni Járási Hivatala földügyi igazgatási illetékességi területére vonatkozó

 

adatok (például tulajdoni lap másolat-, földhasználati lap másolat-, térképmásolat stb.)

 

szolgáltatása a HBMKH Debreceni Járási Hivatala Ingatlan-nyilvántartási, valamint

 

Földmérési és Földügyi Osztályán, valamint a TAKARNET-en keresztül (ide értve az

 

ország más járási hivatalait, kormányablakait és más hozzáférésre jogosult

 

előfizetőket is) nem lehetséges.

 

 

Az első ügyfélfogadási nap várhatóan 2017. szeptember 5. napján lesz.

 

 

Szíves megértésüket köszönjük!

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

Hirdetmény 

2015. május 27.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának  hirdetménye, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmekkel érintett földrészletekről. Ebes település.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának  hirdetménye, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmekkel érintett földrészletekről. Hajdúszoboszló település.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának  hirdetménye, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmekkel érintett földrészletekről. Hajdúszovát település.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának  hirdetménye, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmekkel érintett földrészletekről. Nádudvar település.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Földhivatali Osztályának  hirdetménye, az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmekkel érintett földrészletekről. Nagyhegyes település.

Hirdetmény

2015. Március 23.

K Ö Z L E M É N Y

 

Korlátozott ügyfélfogadás a járási

földhivatalokban

A földhivatali nyilvántartások központi adatbázisba történő integrálása miatt előreláthatóan

2015. március 26-30. között – 3 munkanapon át (csütörtök, péntek, hétfő) – korlátozott lesz

az ügyfélfogadás Hajdú-Bihar megye alábbi járási földhivatalaiban:

–     a Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Földhivatalában,

 

–     a Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatalában,

 

–     a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Földhivatalában és


–     a Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalában.

A leállás időszaka alatt a megjelölt járási földhivatalok a személyesen benyújtott

beadványokat átveszik, és érkeztetik.

Azonban felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a leállás időszakában az érintett

járási földhivatalok illetékességi területére vonatkozó adatok (például tulajdoni lap

másolat-, földhasználati lap másolat-, térképmásolat) szolgáltatása a földhivatalokban, a

TAKARNET-en keresztül, és a kormányablakokban nem lesz lehetséges.

 

A leállás a Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatalát nem érinti, azonban a leállással

érintett földhivatalok tekintetében ez a járási földhivatal sem tud majd adatot szolgáltatni.

Az első ügyfélfogadási nap 2015. március 31.-én, kedden lesz.

 Szíves megértésüket köszönjük!

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

  

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 20.

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlanra . 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 16.

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Közös tulajdon megszüntetése álmosdi ingatlan

Végrehajtási jog bejegyzés fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

T ulajdonjog bejegyzés derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 13.

 Végrehajtási jog törlése debreceni ingatlan tulajoni lapjáról

Tulajdonjog bejegyzés fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés kokadi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 11.

Termőföld végleges más célú hasznosítása (Níradony- 471. sz. főút)

Termőföld végleges más célú hasznosítása (Derecske - autópálya)

Vezetékjog bejegyzés konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 05.

Tulajdonjog bejegyzés biharnagybajomi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi, hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 05.

Tulajdonjog bejegyzés biharnagybajomi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi, hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 10.

Kisajátítási eljárás tényének feljegyzése derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés bocskaikerti ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés kitűzés tényének feljegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése kismarjai ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 09.

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Művelési ág átvezetése létavértesi ingatlan tulajdoni lapján

 Tulajdonjog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

 Tulajdonjog bejegyzés bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 04.

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 02.

Jelzálogjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. február 01.

Végrehajtási jog bejegyzés vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 30.

Tulajdonjog bejegyzés kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 29.

Tulajdonjog bejegyzés nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 28.

Tulajdonjog bejegyzés egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt 

2015. január 26.

 Jelzálog jog bejegyzés komádi ingatlan tulajdoni lapjára

 Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 23.

Tulajdonjog bejegyzése téglási ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt 

2015. január 22.

471. sz. főút Hsámson-Nyíradony termőföld más célú hasznosítása

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 20.

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

 Árverés kitüzésének feljegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 19.

Végrehajtási jog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 05.

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése nyírábrányi ingatlan tulajdoni lapjáról

Tulajdonjog bejegyzése konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2015. január 02.

Tulajdonjog bejegyzése kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 29.

Tulajdonjog bejegyzése kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 23.

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 22.

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hajdúbagosi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 20.

Tulajdonjog bejegyzése konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 19.

Végrehajtási jog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény

2014. december 18.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Haszonélvezeti jog törlése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése konyári ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése konyári ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hajdúbagosi ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény

2014. december 17.

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése újlétai ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Haszonélvezeti jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 12.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 10.

Tulajdonjog bejegyzése kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzése egyeki ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 5.

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 2.

Tulajdonjog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. december 1.

Tulajdonjog bejegyzése derecskei ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlanok tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés kitűzés tényének bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés kitűzés tényének bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjáralapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 28.

Tulajdonjog és lízingbe adás tényének bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 26.

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése egyeki ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 25.

Jogutódlás bejegyzése hajdúhadházi ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 20.

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 19.

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjáról

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 17.

Vezetékjog bejegyzése debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzése debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 16.

Tulajdonjog bejegyzése létavértesi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 13.

Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítés Ebes, Kaba, Debrecen különszintű útátjárók által érintett termőföldek végleges más célú hasznosítása

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 12.

Püspökladány-Debrecen vasútvonal korszerűsítése által érintett termőföldek végleges más célú hasznosítása

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 11.

Végrehajtási jog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 10.

Tulajdonjog bejegyzése hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése kokadi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése kokadi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 04.

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. november 03.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 29.

Végrehajtási jog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzése hajdúdorogi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 27.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlanok tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 21.

Tulajdonjog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 20.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlanok tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog módosítás bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlanok tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 17.

Tulajdonjog bejegyzése derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés polgári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 16.

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlanok tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése sárándi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 14.

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlanok tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 13.

Jelzálogjog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 09.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 08.

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlanok tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog törlése egyeki ingatlan tulajdoni lapjáról

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés tényének feljegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 06.

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt tépei ingatlanok tulajdoni lapján

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése hajdúhadházi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 02.

Végrehajtási jog bejegyzése Debrecen III. kerületi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése Debrecen I. kerületi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése Debrecen I. kerületi ingatlan tulajdoni lapjára

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése konyári ingatlanon

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. október 01.

Végrehajtási jog bejegyzése Hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése fülöpi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 30.

Végrehajtási jog bejegyzése mikepércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés elutasítása hajdúhadházi ingatlanra vonatkozólag

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog módosítás bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 29.

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 26.

Tulajdonjog bejegyzése nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 25.

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése bagaméri ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 23.

Tulajdonjog bejegyzése püspökladányi ingatlan tulajdoni lapjára

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Szolgalmi jog jogosultjának változása jogutódlás miatt egyeki ingatlanok tulajdoni lapján

Hirdetmény

2014. szeptember 22.

Tulajdonjog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése téglási ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése téglási ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Bányaszolgalmi jog bejegyzése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 19.

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 17.

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 16.

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése egyeki ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 15.

Tulajdonjog bejegyzése balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelem elutasítása hajdúböszörményi ingatlanokra vonatkozóan

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 12.

Tulajdonjog bejegyzése monostorpályi ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 11.

Végrehajtási jog bejegyzése debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 10.

Tulajdonjog bejegyzés monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjáról

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése nyíradonyi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 08.

 Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

 Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzése vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 04.

 Tulajdonjog bejegyzés kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 03.

 Tulajdonjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 02.

 Végrehajtási jog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. szeptember 01.

 Tulajdonjog bejegyzés pocsai ingatlanok tulajdoni lapjára

 Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus25.

 Végrehajtási jog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

 Végrehajtási jog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hosszúpályi "Hbag-K-1 CH kút termelésbe állítása, kútkörzet időleges más célú hasznosítása

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus22.

Tulajdonjog bejegyzés kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus21.

 Jelzálogjog törlés hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjáról


Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 19.

Végrehajtási jog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 18.

Tulajdonjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 11.

 Végrehajtási jog bejegyzés vámospércsi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 11.

Tulajdonjog bejegyzés derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés hosszúpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Árverés kitűzése tényének feljegyzése hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 04.

 Végrehajtási jog bejegyzés esztári ingatlan tulajdoni lapjára

  Végrehajtási jog bejegyzés kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. augusztus 01.

Tulajdonjog bejegyzés elutasítása konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés bocskaikerti ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés bocskaikerti ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 30.

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 29.

Tulajdonjog bejegyzés esztári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 28.

Tulajdonjog bejegyzés esztári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 25.

Tulajdonjog bejegyzés monostorpályi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés nyírábrányi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés nyírábrányi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés létavértesi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése debreceni ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 22.

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 21.

Végrehajtási jog törlése bagaméri ingatlan tulajdoni lapjáról

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Végrehajtási jog bejegyzés kismarjai ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés pocsaji ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés konyári ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 18.

Végrehajtási jog törlése balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjáról

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 17.

Tulajdonjog bejegyzés nyírábrányi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 16.

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 15.

Végrehajtási jog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog és bányaszolgalmi jog jogosultjának módosítása polgári ingatlanok tulajdoni lapján

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 14.

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 10.

Tulajdonjog bejegyzés fülöpi ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés elutasítása hortobágyi ingatlanokra vonatkozólag

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 08.

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 07.

Tulajdonjog bejegyzés pocsaji ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 04.

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. július 02.

Kisajátítási eljárás megindítása nyíradonyi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés konyári ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés nyíracsádi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 25.

Végrehajtási jog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Jelzálogjog bejegyzés debreceni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés derecskei ingatlanok tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés hajdúhadházi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 20.

Végrehajtási jog bejegyzés tiszacsegei ingatlan tulajdoni lapjára

Felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba javítása derecskei ingatlanok tulajdoni lapjain

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 17.

Végrehajtási jog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés álmosdi ingatlan tulajdoni lapjára

Tulajdonjog bejegyzés kokadi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 15.

Tulajdonjog bejegyzés derecskei ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 12.

Tulajdonjog bejegyzés újlétai ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 10.

Tulajdonjog bejegyzés esztári ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 5.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. június 2.

"M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakasz a csomóponthoz közvetlenül csatlakozó rész; ill. M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki közötti szakasz közvetlenül a csomóponthoz csatlakozó részeket érintő-termőföldek végleges más célú hasznosítása" I. ütem

 

"M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakasz a csomóponthoz közvetlenül csatlakozó rész; ill. M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki közötti szakasz közvetlenül a csomóponthoz csatlakozó részeket érintő-termőföldek végleges más célú hasznosítása" II. ütem

Hirdetmén - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. május 12.

Vezetékjog bejegyzés hajdúdorogi, hajdúnánási, polgári ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmén - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. május 7.

Vezetékjog bejegyzés nyíradonyi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmén - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. április 23.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmén - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. április 18.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. március 19.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. március 13.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. március 10.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. március 5.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 27.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 25.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés vámospércsi ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 21.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 19.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 13.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 06.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 05.

M35 gyorsforgalmi út Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszt érintő termőföldek végleges más célú hasznosítása – másodfokú határozat

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2014. február 05.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. október 28.

Vezetékjog bejegyzés nyíradonyi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. október 17.

Vezetékjog bejegyzés nyíradonyi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. október 7.

M35 gyorsforgalmi út Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszt érintő termőföldek végleges más célú hasznosítása - elsőfokú határozat
Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. szeptember 5.

Kokadi termõföldet érintő, időleges más célú hasznosítását engedélyező határozat
Hirdetmény

2013. július 30.

Ügyfélfogadási szünet a Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalában

2013. július 31. (szerda) és 2013. augusztus 1. (csütörtök) napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalában (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 2. sz.) az ügyfélfogadás áramkimaradás miatt teljes körűen szünetel.

Ezeken a napokon a Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalának nyilvántartásai a TAKARNET-en keresztül sem lesznek elérhetőek.

2013. augusztus 2. (péntek) napjától kezdődően az ügyfélfogadás rendje változatlan.
Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. július 10.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés folyási, görbeházai, hajdúböszörményi, polgári ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény

2013. május 16.

Illetékességi terület változás

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Debreceni Járási Földhivatal, a Berettyóújfalui Járási Földhivatal, a Püspökladányi Járási Földhivatal és a Hajdúszoboszlói Járási Földhivatal 2013. május 23-án és 24-én, az illetékességi terület megváltozása miatt szükséges átalakítások miatt zárva lesz, így az ügyfélfogadás is szünetel.

Elõreláthatólag 2013. május 23.,24.,25.,26. napokon, ugyanezen Járási Földhivatalok nyilvántartása TAKARNET rendszeren sem lesz elérhetõ.

Az illetékességi terület megváltozásának köszönhetõen Derecske, Konyár, Kismarja, Tépe, Esztár, Pocsaj települések a Berettyóújfalui Járási földhivatal illetékességi területébõl átkerülnek a Debreceni Járási Földhivatal illetékességi területébe, Nádudvar település pedig a Püspökladányi Járási Földhivatal illetékességi területébõl átkerül a Hajdúszoboszlói Járási Földhivatal illetékességi területébe.

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. május 2.

M35 autópálya Debrecen – Ebes közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása-elsõfokú határozat

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. április 19.

Vezetékjog bejegyzés kokadi ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés kokadi ingatlan tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés kokadi ingatlan tulajdoni lapjára

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésének teljesítési sorrendje

2013. április 18.

Tájékoztató a részarány földkiadás során keletkezett, osztatlan közös tulajdon megszüntetésének teljesítési sorrendjérõl:

Berettyóujfalui Járás

Debreceni Járás

Hajdúböszörményi Járás

Hajdúszoboszlói Járás

Püspökladányi Járás

 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. április 11.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. április 11.

Vezetékjog bejegyzés nádudvari ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 21.

Vezetékjog bejegyzés hortobágyi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 18.

Vezetékjog bejegyzés tiszacsegei ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 14.

Vezetékjog bejegyzés mikepércsi és sárándi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 13.

Vezetékjog bejegyzés görbeházai ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés polgári ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés görbeházai és hadúnánási ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés balmazújvárosi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 8.

Vezetékjog bejegyzés egyeki ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. március 4.

Vezetékjog bejegyzés görbeházai ingatlan tulajdoni lapjára

 

M35 autópálya Debrecen – Ebes közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása-értesítés eljárás megindításáról - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

 

M35 gyorsforgalmi út Debrecen – Berettyóújfalu közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása-értesítés eljárás megindításáró - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 26.

Vezetékjog bejegyzés hajdúdorogi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 14.

Vezetékjog bejegyzés püspökladányi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 12.

Vezetékjog bejegyzés nyíradonyi, nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejár

2013. február 11.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 7.

Bányaszolgalmi jog bejegyzés nádudvari ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 7.

Bányaszolgalmi jog bejegyzés nádudvari ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 7.

Bányaszolgalmi jog bejegyzés nádudvari ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. február 7.

Bányaszolgalmi jog bejegyzés püspökladányi ingatlanok tulajdoni lapjára 1.rész 2.rész 3.rész 4.rész

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. január 31.

Vezetékjog bejegyzés újszentmargitai ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. január 24.

Vezetékjog bejegyzés monostorpályi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. január 24.

Vezetékjog bejegyzés újlétai ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. január 16.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2013. január 10.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt
Hirdetmény

2012. december 27.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. december 14.

Vezetékjog bejegyzés balmazújvárosi és hortobágyi ingatlanok tulajdoni lapjára

Tájékoztatás

2012. november 26.

Tájékoztatjük ügyfeleinket, hogy a Hajdúszoboszlói Körzeti Földhivatal 2012. december  3-án áramszünet miatt nem lesz elérhetõ.


Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. november 26.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. október 15.

Vezetékjog bejegyzés görbeháza-i ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. október 12.

Vezetékjog bejegyzés görbeháza-i ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. október 12.

Vezetékjog bejegyzés görbeháza-i ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. október 8.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. szeptember 27.

Vezetékjog bejegyzés hajdúnánási ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. szeptember 10.

Vezetékjog bejegyzés hoszúpályi, kokadi és nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. augusztus 29.

10051-9/2012 számú ügyirat hirdetményi kézbesítése

Értesítés eljárás megszüntetésérõl az M4 autópálya Berettyóújfalu-Országhatár közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása ügyében indult eljárásban, Nagykereki külterület 0291/11 hrsz-ú és a 0324/6 , 7 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. augusztus 14.

Vezetékjog bejegyzés hajdúsámsoni, nyíracsádi, nyíradonyi, nyírmártonfalvai ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. augusztus 13.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlanok tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. július 31.

Vezetékjog bejegyzés hajdúböszörményi ingatlan tulajdoni lapjára

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. július 16.

Vezetékjog bejegyzés vámospércsi ingatlanok tulajdoni lapjára

Nagyvízi mederben való elhelyezkedés feljegyzése tiszacsegei ingatlanok tulajdoni lapjára
 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. július 2.

Vezetékjog bejegyzés hajdúsámsoni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára

Vezetékjog bejegyzés debreceni, hajdúhadházi és hajdúsámsoni ingatlanok tulajdoni lapjára
 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. június 22.

Vezetékjog bejegyzés debreceni ingatlanok tulajdoni lapjára   

 

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. június 21.

10051-2/2012 számú ügyirat Hirdetményi kézbesítése    

Értesítés eljárás megindításáról M4 autópálya Berettyóújfalu-Országhatár közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása ügyében indult eljárásról, Nagykereki külterület 0291/11 hrsz-ú és a 0324/6, 7  hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. június 21.

10006-20/2012 számú ügyirat Hirdetményi kézbesítése    

10073-22/2011 számú határozat visszavonása. 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésének települési sorrendje

2012. május 15.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésének települési sorrendje Hajdú-Bihar megyében

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. április 20.

10017-19/2012 számú ügyirat Hirdetményi kézbesítése    

Hirdetmény - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2012. január 3.

10006/2012 számú ügyirat Hirdetményi kézbesítése   

Értesítés eljárás megindításáról - a hirdetmény közzétételi határideje lejárt

2011. november 10.

M4 autópálya Berettyóújfalu – országhatár közötti szakaszát érintõ termõföldek végleges más célú hasznosítása

Tájékoztatás

 

2011. június 22.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és Körzeti Földhivatalainak ügyfélfogadási rendje 2011. július 04-tõl az alábbiak szerint alakul:

Iktatás, pénztár, tulajdoni lap kiadás/megtekintés, földkönyv kiadás, térképmásolat kiadás, földhasználati lap kiadás, soronkívüli ügyintézés:

Hétfõtõl-Péntekig 8:00-12:00 óráig.

 

Ügyintézõi, irattári ügyfélfogadás:

Hétfõ 8:00-12:00 óráig.

Szerda 8:00-12:00 óráig. 

Tájékoztatás
2011. január 05.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala új bankszámlaszáma:

10034002-00301813-00000000
 

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok

Önkormányzatok

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF